Kristofer Kirss võitis vabariiklikul informaatikaolümpiaadil esikoha

13. ja 14. veebruaril Tartus toimunud Eesti informaatikaolümpiaadi finaalvoorus, kuhu olid kutsutud detsembris peetud eelvooru parimad, jagasid gümnaasiumi rühmas esikohta Kristofer Kirss meie kooli 11. klassist ja Taavet Kalda Tallinna Reaalkooli 11. klassist. Kristofer Kirss, kes Tallinna eelvooru esikohaga vabariiklikku vooru jõudis, sai finaalvoorus ka AS CGI Eesti "Laisa programmeerija" eriauhinna lühima korrektse lahenduse eest oma vanuserühmas.
 
Võistlejaid järjestati kolmes eri rühmas, neist gümnaasiumi rühmas olid ülesanded keskmise raskusega ning osaleda võisid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased.
 
Lõppvoorus pidid osalejad kirjutama viie tunni jooksul programmid kolme etteantud andmetöötlusülesande lahendamiseks. Näiteks oli sel aastal ühes ülesandes vaja kirjutada programm, mis leiaks hokilitrile kiireima tee läbi takistusraja – vaheseintega mänguvälja. Kristofer ütles, et see on kolmest ainuke ülesanne, mille sisu mitteprogrammeerijale arusaadavalt seletada saab. Ülesandeid pidas Kristofer headeks, aga nende lahendamisel tuli matemaatika valemeid peast teada, kui ei teadnud, tuli lahendades leida mingi kavalam ümber-nurga-meetod.
 
Programmeerimiskeelena kasutas Kristofer Pythonit, mida suhtelise lihtsuse tõttu olevat võistlustel hea kasutada, kuna siis jääb rohkem aega mõtlemiseks.
 
Üle-eelmisest aastast on Kristoferil olemas juba sama vabariikliku informaatikaolümpiaadi 3. koha diplom. Selle aasta võiduga on talle garanteeritud õppekoht nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis, aga kummas neist pärast gümnaasiumi lõpetamist õpinguid jätkata, ei ole ta veel otsustanud.
 
Informaatika olympiaad 2016
 
Fotol vabariikliku vooru võitjad, Kristofer Kirss paremalt teine.
Foto: Facebook, Eesti Informaatikaolümpiaad
Sa oled siin: Avaleht Kristofer Kirss võitis vabariiklikul informaatikaolümpiaadil esikoha