6. klasside esindusmeeskond saavutas KEAT ohutuslaagris II koha

Meie kooli 6. klasside esindusmeeskond saavutas 26. mail Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Muraste kooli õppekompleksis läbi viidud Tallinna ja Harjumaa koolide 6. klasside "Kaitse end ja aita teist" esindusmeeskondade võistluspäeval 2. koha. Kooli esindasid Grete-Lii Leinsalu, Henri Ojaste ja Karl Erik Tiit 6.a klassist, Õnne Heintalu 6.b klassist, Tuuli Rinde, Kirke Pütsepp, Madis Kleinberg ja Jan Marcus Topp 6.c klassist.
 
Õpilasi juhendasid ja innustasid nende klassijuhatajad Kersti Seeba (projekti juht), Reilika Krims, kes saatis õpilasi ohutuslaagris, ja Lea Laus. Eriline tänu kuulub kooliõde Maris Viisimaale, kes aitas esindusmeeskonnal aasta jooksul õpitu üle korrata ning vajalikke esmaabivõtteid viimistleda.
 
Ühepäevases ohutuslaagris toimunud võistlus, kus meie õpilased teise koha said, oli kogu õppeaasta kestnud KEAT koolitusprogrammi kokkuvõtteks. Võistlusel kontrolliti omandatud praktilisi oskusi. Oli vaja teadmisi, kiirust, nutikust, aga kõige olulisem oli meeskonnatöö. Võisteldi mitmete erinevate valdkondade tundmises: näiteks tuli helistada hädaabinumbrile ja edastada info, kirjeldades enda asukohta ja maas lamava inimese olukorda, anda kannatanule esmaabi, osata evakueeruda suitsusest toast ja kasutada tulekustutit, teada ohtlikke jäätmeid ja osata nendega ümber käia. Võistluse vahel said lapsed jälgida teenistuskoerte oskusi.
 
"Kaitse end ja aita teist" on 6. klasside õpilastele mõeldud aastapikkune koolitusprojekt, mille eesmärk on anda lastele teadmisi esmaabist, liiklusest ja hädaolukordades tegutsemisest. Programmi läbinud õpilane peaks oskama aidata teisi, seadmata seejuures ohtu ennast. Kõik osalenud 6. klasside õpilased tegid projekti lõpus e-keskkonnas KEAT pädevustesti, kus vastasid 25 küsimusele ning testi lõpus said kohe tagasiside oma teadmiste kohta.
 
KEMT 2016
 
KEAT esindusmeeskond.
Foto: Imre Anton
Sa oled siin: Avaleht 6. klasside esindusmeeskond saavutas KEAT ohutuslaagris II koha