Parimad uurimistööde tegijad

17. jaanuaril kaitsesid oma uurimis- või praktilist tööd 58 12. klassi õpilast. Sel aastal oli palju praktilisi töid, mis olid hästi teostatud ja kasutatavad õppeeesmärgil. Esimene kord esitleti uurimistöö raames õpilasfirma tegevust. Firmal läks hästi, jäädi kasumisse ja saadi väärtuslik kogemus. Omapärane oli kindlasti ka romaani “Tokyo neoonid” kirjutamine. 
 
Maksimaalse tulemuse 100 punkti said oma uurimistöö eest järgmised abituriendid:
· Kõue Heintalu "Looduskosmeetika toodete valmistamine (praktiline töö)"
· Sandra Nigulis "Gümnasistide rahulolu koolitoiduga ning selle mitmekesistamise võimalused Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi näitel"
· Hanna-Filippa Simenson "Peavalu ja selle esinemise sagedus Tallinna Lillrküla Gümnaasiumi 3., 7. ja 11. klasside õpilaste seas"
"· Merilin Melts, René Piiriselg ja Kenneth-Marten Jaanus "Õpilasfirma Lumberdeck"
· Miriam Tamm "Ornamentide valmistamine nõelviltimise tehnikas"

Diplomi pälvisid järgmised tööd:
· Nicole Winona Mikli "Algklassi õppestendi sisu loomine ja stendi kujundamine (praktiline töö)"
· Mae Altvälja "Romaani „Tokyo neoonid” kirjutamine (praktiline töö)"
· Hanna Lang "Pandipakendite ja riiete sorteerimise teadlikkus ja harjumused Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 5. Ja 11. klassi näitel"
· Andrei Totšilin "Õppefilm "Kadriorg läbi aegade" (praktiline töö)"
· Kristofer Kirss "Šokolaadide sortiment ühe kaupluse näitel ja šokolaadi söömise eelistused Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilaste hulgas"
· Kadri Ustav "Minu koduküla - Tammistu"
· Keith Juksaar "Tubakatoodete tarvitamine Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi gümnasistide seas"
· Anett Klettenberg "Vitamiinide ja mineraalainete-alased teadmised ja tarbimisharjumused Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 7. ja 11. klassi näitel"
· Carl Aluoja "Füüsikaliste simulatsioonide valmistamine Algodoo keskkonnas (praktiline töö)"
· Andres Ormus "Ristsõnade kogumik eesti keelt teise keelena õppivatele õpilastele (praktiline töö)"
· Maris Lillemets "I kooliastme akrobaatika elemendid riiklikus õppekavas (praktiline töö)"
· Annabel Mägi "Interaktiivsete ülesannete kogu koostamine 9. klassi bioloogia ainekavast lähtuvalt (praktiline töö)"
· Agnes Catren Pähna "Esinemishirmust Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 4.b, 7.b ja 9.b klasside õpilaste näidetel"
· Kersti–Brendan Kloch "Seksuaalvähemused ja suhtumine neisse Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi gümnasistide näitel"
· Martin Piir "Arvutipõhised keelemängud vene keele tunnis (praktiline töö)"
· Andreanne Kallas "Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 3. klasside õpilaste i ja j õigekirja oskus"
· Britta Liias "Siidimaali tehnikas sallide kollektsioon (praktiline töö)"
· Anette Piirsalu "Kiirjooksu harjutusvara kehalise kasvatuse tunnis (praktiline töö)"
· Kerli Pärna "Väärtuskasvatus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis ja selle võimalused ainetundides"
· Anette Kasemägi "Korvpalli algõpetus II kooliastmes (praktiline töö)"
· Anu Marjan Lattik "Kätepesu harjumustest Tallinna Lilleküla gümnaasiumi 1. ja 5. klasside õpilaste näitel"
Sa oled siin: Avaleht Parimad uurimistööde tegijad