Abituriendid kaitsesid edukalt uurimistöid

Teisipäeval, 16. jaanuaril kaitsesid abituriendid edukalt oma uurimistöid – hinneteks olid ainult neljad ja viied.
 
1. järgu diplomi sai 26 õpilast. Maksimumpunktidega, s.o 100 punktiga 100st hinnati kaheksa uurimistööd: Sander Kuke, Oskar Vilo ja Henry Veetamme õpilasfirma „Laps kooli”, Triin Pihlapsoni praktiline töö „Minigobeläänide kudumine”, Jaana Persidski praktiline töö „Tantsulavastuse "Think Outside Of the Socks" loomine ja avalik esitamine”, Krisleen Kahri praktiline töö ”Hardangertikandis valmistatud padjakate”, Emily Joy Krohni praktiline töö ”Internetipõhine harjutustik lause kirjavahemärkide õppimiseks”, Kevin Thomas Sarapuu uurimus ”Keskaja kujutamine Hollywoodi filmides ja seriaalides. Tegelik lugu või fiktsioon?”, Dariya Korenbliti uurimistöö „Erinevad õpistiilid Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 3. klassides” ja Evelyn Hammerbecki „Seoseid Eesti ja Venemaa merekultuuris”.
 
Sel aastal oli uurimistööde hulgas tavalisest rohkem praktilisi töid. Oli väga edukas õpilasfirma “Laps kooli”, mis mobiiliäpi kaudu võimaldab ühte kooli või piirkonda lapsi kooli viivatel lapsevanematel kokku leppida, kes mis päeval lapsed oma autoga kooli viib. Õpilasfirma jätkab tegevust juba tavalise firmana.

Praktilise tööna valmis erinevate õppeainete õppevahendeid ja mänge, nagu näiteks Taavi Tensingu vahetundide sisustamiseks kasutatavad mängud, Patric Tiigi inimeseõpetuse töölehed 5. klassile, Emily Joy Krohni internetipõhine harjutustik lause kirjavahemärkide õppimiseks ja Rahel Allikase bioloogiaalane lauamäng 7. klassile.
 
Esmakordselt oli uurimistööde hulgas mitu kunstiteemalist praktilist tööd: Anet Lukase maalinäitus, mis oli külastatav MÄSU galeriis ja enne kaitsmist ka kooli 2. korrusel, Jennifer Viira ”Vitraaži valmistamine Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi raamatukogule”, Rainer Kont-Kontsoni fotoreportaaž ”Sügise tulek” ja Triin Pihlapsoni ”Minigobeläänide kudumine”.

Uudsed olid ka Kaidi Kaldase põnevusfilm “Matmine”  ja Jaana Persidski „Tantsulavastus "Think Outside Of the Socks"".
 
Kuldnokk
 
Jennifer Viira praktilise tööna valminud vitraaž kooli raamatukogule.
(Autori foto)
Sa oled siin: Avaleht Abituriendid kaitsesid edukalt uurimistöid