Emakeelenädalal väärtustati eesti keelt ja kirjandust

Emakeelepäeva tähistati koolis sel aastal mitmel päeval ja mitme keele- ja kirjandusteemalise üritusega.
 
5. märtsil pärast suusapäeva vaatasid gümnaasiumiastme õpilased ja õpetajad koos kinos Artis Tanel Toomi filmi „Tõde ja õigus“. Enne filmi avaldas õpetaja Irene Artma, et kord aastas ühine kinokülastus väärtfilmi vaatamiseks võiks saada traditsiooniks, sest mullu vaadati koos D. J. Salingeri elul põhinevat filmi „Mässaja rukkis“.

6. märtsil pidasid koolis 45-minutilise loengu teadurid-leksikograafid Tiina Paet, Kristina Koppel ja Maria Tuulik, tutvustades internetipõhiseid uusi võimalusi kontrollida õigekirja. Oma kolleegid Eesti Keele Instituudist kooli kutsunud õpetaja Sven-Erik Soosaar sõnas, et peab oluliseks gümnasistidele akadeemilise mõtlemise tutvustamist ja arendamist.

7. märtsil arutlesid 11.a klassi õpilased SKYPE´i vahendusel Hiina üliõpilastega, kas ja kuidas mõista tõlgitud luulet. Ürituse kuraatori, Tallinna Keskraamatukogu väliskirjanduse osakonna juhataja Kristel Palgi juhtimisel jõuti tõdemuseni, et laul ja luule on tihedalt seotud, ning spontaanselt esitasid mõlemad pooled ka ühe laulu a capella. Mihkel Vaarmaa laulis filmist „Viimne reliikvia“ kuulsat laulu, mis algab sõnadega „Üks mees nägi unes taevalikku õiglust…“.

14. märtsi aktusele kutsusid eesti keele õpetajad need õpilased, kes on tundides silma paistnud hea lugemuse, korrektse õigekirja ja heade õpitulemustega. Samuti tänasid õpetajad neid õpilasi, kes algatasid midagi uut, näiteks klassidevahelise väitlusvõistluse, või esindasid kooli olümpiaadil ja erinevatel konkurssidel. Kammerlikku koosviibist ilmestasid muusikapalad ja kooli omaloomingu võistluse parimate tööde esitused. Ürituse kulminatsiooniks oli päevateemaline mälumäng, mille võitja sai kingituseks muidugi raamatu.
 
Emakeelepaev2019.1
 
Hetk leksikograafide esinemisest.
 
Emakeelepaev2019.2
 
Emakeelepaev2019.3
 
Arutelu Hiina üliõpilastega.
 
Emakeelepaev2019.5
 
Aktuse lõpetas Kahoot.
Fotod: Irene Artma ja Anastassia Kralle
Sa oled siin: Avaleht Emakeelenädalal väärtustati eesti keelt ja kirjandust