4.b klass tegi oma vanemate kooliajast raamatu

Selle õppeaasta jooksul valmis 4.b klassil tekstiõpetuse, arvutiõpetuse ja loovuse tundides raamat „Kui minu ema ja isa koolis käisid".
 
Raamat koostati nii, et iga õpilane palus oma emal või isal või mõlemal meenutada vähemalt ühte toredat juhtumit oma kooliajast. Õpilased pidid veel vanematelt uurima, milline oli nende koolitee, kuidas nad koolis käisid (kas jalgsi või bussiga), kas koolis oli ka koolivorm ja milline see oli, kes olid ema või isa pinginaabrid ja parimad sõbrad, milliseid mänge mängiti peale kooli toas ja õues, millega tegeldi pärast koolitunde, millistes trennides ja huviringides osaleti. Samuti uuriti vanematelt, kelleks nad kooliajal saada tahtsid ning kellena töötavad praegu.

Koolis panid lapsed tekstiõpetuse tundides need jutud kirja. Peale loo vihikutesse kirjutamist trükkisid õpilased oma tekstid arvutiõpetuse tundides ühte tekstidokumenti ning saatsid selle klassijuhataja Pille Pilliroo meilile. Õpetaja saatis neile parandussoovitustega töö tagasi.
 
Illustratsioonid juttude juurde valmisid loovuse tundides. Seejärel tutvusid lapsed lihtsamate veerise kujundamise võtetega ning iga õpilane kujundas lihtsa, kuid tekstiga sobiva raami oma tööle ja ka oma illustratsioonile. Raamatut digitaliseerida aitas kooli haridustehnoloog Meeri Sild.
 
Nii valmiski 4.b loovussuunal 2018/2019 õppeaasta lõpuks raamat vanemate kooliaja mälestustega, mille lapsed ise kirja panid ja illustreerisid.
 
Raamatu originaal asub kooli raamatukogus.
 
Raamatu digivariant on vaadeldav sellel lingil: https://issuu.com/lillekyla7/docs/download_file__1_
Sa oled siin: Avaleht 4.b klass tegi oma vanemate kooliajast raamatu