Avalik teave

Järelvalve õiend

 

Riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku ettekirjutus

Ettekirjutus on täidetud

 

Kooli eelarve

Kooli eelarvega seonduv teave on kättesaadav Tallinna linna eelarve kodulehel

Riigihanked - kättesaadav riigihangete registrist 

 
 

Uuringuid ja analüüse ei ole tellitud. 

Kohtulahendeid ei ole

Sa oled siin: Avaleht Avalik teave