Eksamid ja tasemetööd 2018/19. õppeaastal

Riigieksamid

 

Eksam

Eksami toimumisaeg

Eesti keel (kirjalik)

22. aprill 2019

Eesti keel teise keelena

23.-25. aprill 2019

Inglise keel

6.-13. mai 2019

Matemaatika (kirjalik)

24. mai 2019

 
 Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise aegu vaata Innove kodulehelt.
 
Põhikooli lõpueksamid
 

Eksam

Eksami toimumisaeg

Eesti keel (kirjalik)

3. juuni 2019

Matemaatika (kirjalik)

10. juuni 2019

Valikeksam (bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus)

13. juuni 2019

Valikeksam (inglise, saksa või vene keel)

13.-14. juuni 2019

 
 
Tasemetööd
 
I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt) loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.
3. klassi õpilastele (paberil) eesti keeles: 8. mai 2019.
matemaatikas (paberil): 15. mai 2019

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt) loodusvaldkond: 25. september 2018

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt) eesti keeles: 14. mai 2019.
matemaatikas (elektrooniliselt): 21. mai 2019.
 
Sa oled siin: Avaleht Eksamid ja tasemetöö