Õpilasesindus

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilaskonna esindus, kuhu kuuluvad 8.-12. klasside esindajad. Tegevuses juhindub kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadlusandlusest.

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

  • kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine, kooli traditsioonide järgimine, arendamine ja edasiviimine;
  • lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, erinevate probleemide lahendamisele kaasaaitamine;
  • aktiivsetele ja teotahtelistele õpilastele võimaluse pakkumine eneseteostuseks. 

Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigus:

  • kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite ning ruume;
  • Kaitsta õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
  • läbi viia küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi ning sellest tulenevalt teha ettepanekuid kooli juhtkonnale;
  • algatada sündmusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
  • luua sidemeid teiste koolide ÕE ja õpilaskondadega;
  • vajadusel osaleda õppenõukogu ja hoolekogu töös.

 

Kontakt ja info tegevuse kohta

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Sa oled siin: Avaleht Huvitegevus Õpilasesindus