Traditsioonilised sündmused

Üleriigilised tähtpäevad

 • Vanavanemate päev (septembri 2. pühapäev)
 • Leivanädal (oktoobri 2. nädal)
 • Ettelugemispäev (20. oktoober)
 • Isadepäev (novembri 2. pühapäev)
 • Kodanikupäev (26. november)
 • Vabariigi aastapäeva aktus (23. veebruar)
 • Emakeelepäev (14. märts)

 

Rahvusvahelised tähtpäevad

 • Demokraatiapäev (15. september)
 • Euroopa keeltepäeva (26. september)
 • Rahvusvaheline muusikapäev (1. oktoober) 
 • Õpetajate päev (5. oktoober)
 • Turvalise interneti päev (7. veebruar)
 • Sõbrapäev (14. veebruar)

 

Meie kooli traditsioonilised sündmused

 • Meediapäev (september)  11. klassid tutvuvad koolis olevate IKT vahendite ja meedia e-kursusega, toimuvad grupitööd ning õpitoad.
 • Algklasside sügisene tervisespordipäev (september) - Võisteldakse erinevatel aladel, mängitakse sportlikke mänge ning viibitakse looduses. Spordipäevad on toimunud nii kooliõuel kui ka lähedal asuvas Löwenruh pargis.
 • Rebaste ristimine (oktoober)  Kaks päeva kestva ürituse käigus pannakse 10. klassi õpilasi proovile nii füüsilistes kui ka intellektuaalsetes ülesannetes, et valmistada neid ette gümnaasiumis ette tulevateks keerulisteks olukordadeks ja võtta nad vastu gümnaasiumiperre.
 • Kringlipäev (iga 5 aasta tagant 1. veerandi viimane päev) - Tähitstakse kooli juubelit, hommikul heisatakse kooli lipp, toimub pidulik aktus, kus klassid annavad direktorile pidulikult üle kingitused, milleks traditsiooniliselt on olnud raamatud. Iga klass saab kooli poolt suure kringli, mida üheskoos süüakse.
 • Mardilaat (november) - Laadal kaubeldakse enda valmistatud küpsetiste ja käsitööga, toimub ka õnneloos
 • Jõulunädal (jõuluvaheaja-eelne nädal) - Toimuvad jõulupeod ja-kontserdid, jõululaat, jõuluturniir võrkpallis, näiteringi jõuluetendus ja jõuluteemalised meisterdamis-ja mänguvahetunnid algklassidele.
 • Heategevusprojekt "Aita mind" (veebruar-heategevuskuu) - Ettevõtmise käigus korjatakse koogimüükide ja annetuskampaaniaga raha ühe Eestimaal asuva loomade varjupaiga toetamiseks.
 • Algklasside võimlemispidu (märts) - Tervislikke eluviise ja liikumist propageeriv üritus 1.- 4. klassile. Toimuvad sportlikud mängud ja ühisvõimlemine, samuti esinevad lastele meie koolis õppivad iluvõimlejad.
 • Jüriööjooks (23. aprill) - Õhtul kogunevad kooli staadionile esindusmeeskonnad kõikidest klassidest, et tõrvikteatejooksus omavahel võistelda. Läbitav distants sõltub vanusegrupist, kõige nooremad võistlevad kooli staadionil, suuremad läbivad pikema distantsi kooli läheduses asuvatel tänavatel. Koostööpartneriteks on Kristiine Linnaosa Valitsus, kes toetab auhindadega, ja politsei, kes aitab tänavad liikluseks sulgeda ning seisab hea turvalisuse eest.
 • Abiturientide lõpukell (aprill) - Abituriendid riietuvad lapselikult, mängivad lapsepõlvemänge ning õhtul kogunetakse koolimajja, et üheskoos lõbusalt aega veeta. Päeva tegevused organiseerivad 11. klasside õpilased.
 • Kevadball (aprill) - Tegemist on ühe vanema traditsiooniga meie koolis. See sündmus annab võimaluse gümnaasiuminoortel üheskoos pidulikult aega veeta, nautida esinejaid ning tantsida. Peolt ei puudu ka üllatused. 
 • Tervisenädal (aprill/mai) - toimuvad erinevad tervislikku eluviisi propageerivad tegevused.
 • Projektipäev (mai algus) - Terve kool on sellel päeval koolimajast väljas aktiivõppepäeval.
 • Kevadkontsert (mai) - Kontsert lastevanematele ja õpilastele, kus ettekandmisele tulevad kooliaasta parimad etteasted.
 • Matkapäev (mai viimane nädal) - Liikumist ja tervislikku eluviisi propageeriv ülekooliline üritus, kus klassid koos klassijuhatajatega lähevad loodusesse.
 • Direktori vastuvõtt silmapaistvatele õpilastele (mai lõpp) - Vastuvõtul tunnustatakse kooli kõige silmapaitvamaid õpilasi erinevates kategooriates. 
 • Ainenädalad (liikuvad sündmused) - matemaatika-loodusteaduste nädal, võõrkeeltenädal, emakeelenädal ja oskusainete nädal. Organiseeritakse ainealaseid huvitavaid võistlusi, konkursse, aktiivseid tegevusi, õppekäike, näitusi, viktoriine jne. 
Sa oled siin: Avaleht Huvitegevus Traditsioonid