Gümnaasiumi tunnijaotusplaan

Reaal-majanduse õppesuund

Reaal-majanduse õppesuund

10. klass 11. klass 12. klass
 RÕK   KV   RÕK   KV   RÕK   KV 
Eesti keel 2   2   2 1
Kirjandus 2    
B2 võõrkeel 1 2
B1 võõrkeel 2      
Matemaatika 5    
Bioloogia        
Geograafia 2        
Keemia 1        
Füüsika 2      
Mehhatroonika ja robootika          
Joonestamine   1      
Ajalugu 2      
Ühiskonnaõpetus          
Inimeseõpetus 1          
Muusika 1      
Kunst          
Kehaline kasvatus 2      
Majandus- ja ettevõtlusõpe        
Praktiline meedia   2      
Uurimistöö alused        
Kokku 23 5 24 22 

 

 

Humanitaar-meedia õppesuund

Humanitaar-meedia õppesuund  

10. klass 11. klass 12. klass
 RÕK   KV   RÕK   KV   RÕK   KV 
Eesti keel 2   2   2  
Kirjandus 2 1 1 2 2  
Meedia    2   2   1
B2 võõrkeel  1 2 2 1 2 3
B1 võõrkeel  2   2   1 1
Matemaatika  3 1 3   2 1
Bioloogia      2   2  
Geograafia  2   1      
Keemia  1   2      
Füüsika  2   2   1  
Ajalugu  2   2 1 2 1
Ühiskonnaõpetus          2  
Inimeseõpetus  1          
Psühholoogia    1        
Inimene ja õigus            1
Globaliseeruv maailm            1
 Avalik esinemine   1   1    
 Muusika 1   1   1  
 Kunst         2  
 Kehaline kasvatus    2   1  
 Uurimistöö alused       2    2
 Kokku 21  22  20   11 

 

 

Loodusteaduste-rekreatsioonikorralduse õppesuund 

Loodusteaduste- rekreatsioonikorralduse  õppesuund

10. klass 11. klass 12. klass
 RÕK   KV   RÕK   KV   RÕK   KV 
Eesti keel 2   2   2 1
Kirjandus 2   1 1 2  
B2 võõrkeel 1 2 2 1 2 2
B1 võõrkeel 2   2   1 1
Matemaatika 5   5   4 1
Bioloogia     2   2  
Geograafia 2   1      
Keemia 1   2      
Füüsika 2   2   1  
Rakendusbioloogia           1
Praktiline bioloogia   1        
Mehhatroonika ja robootika       1    
Joonestamine       1    
Vaba aja korraldus   1        
Ajalugu 2   2   2  
Ühiskonnaõpetus         2  
Inimeseõpetus 1          
Muusika 1   1   1  
Kunst         2  
Kehaline kasvatus 1 1 2 1 2  
Praktiline meedia   2   1    
Uurimistöö alused       2   2
Kokku 22 7 24 8 23 8

 

 

Sa oled siin: Avaleht Kooli õppekava Gümnaasiumi jaotusplaan