Põhikooli tunnijaotusplaan

I kooliaste

Aine

I klass

II klass

III klass

Kokku

Kohustuslikud ained

Eesti keel

7

6

6

19

A-võõrkeel

 

 

3

3

Matemaatika

3

3

4

10

Loodusõpetus

1

1

1

3

Inimeseõpetus

 

1

1

2

Muusika

2

2

2

6

Kunst

2

1

1,5

4,5

Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõp.   

1

2

1,5

4,5

Kehaline kasvatus

2

3

3

8

Kohustuslikud ained kokku

18

19

23

 

Valikained

 

Usundiõpetus

 

1

 

 

Inglise keel

/2

2

1

 

Praktiline eesti keel

2/

 

 

 

Ainekeskne arvutiõpetus

 

1

1

 

Valikained kokku

2

4

2

 

Kokku

20

23

25

 

RÕK-s lubatud

20

23

25

 

 

 II kooliaste

Aine

IV klass

V klass

VI klass

Kokku

Kohustuslikud ained

Eesti keel

5

3

3

 11

Kirjandus

 

2

2

4

A-võõrkeel

3

3

3

9

B-võõrkeel

 

 

3

3

Matemaatika

4

4

5

13

Loodusõpetus

2

2

3

7

Ajalugu

 

1

2

3

Inimeseõpetus

 

1

1

2

Ühiskonnaõpetus

 

 

1

1

Muusika

2

1

1

4

Kunst

1

1

1

3

Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõp.   

1

2

2

5

Kehaline kasvatus

3

3

2

8

Kohustuslikud ained kokku

21

23

29

 

Valikained

 

Usundiõpetus

 

1

 

 

Inglise keel

1

1

1

 

Matemaatika

1

1

 

 

Ainekeskne arvuti

1

 

 

 

Tekstiõpetus

1

 

 

 

Keskkonnakasv.

 

1

 

 

Informaatika

 

1

 

 

Valikained kokku

4

5

1

 

Kokku

25

28

30

 

RÕK-s lubatud

25

28

30

 

 

III kooliaste

Aine

VII klass

VIII klass

IX klass

Kokku

Kohususlikud ained

Eesti keel

2

2

2

6

Kirjandus

2

2

2

6

A-võõrkeel

3

3

3

9

B-võõrkeel

3

3

3

9

Matemaatika

5

4

4

 13

Loodusõpetus

2

 

 

2

Geograafia

1

2

2

5

Bioloogia

1

2

2

5

Keemia

 

2

2

4

Füüsika

 

2

2

4

Ajalugu

2

2

2

6

Inimeseõpetus

1

1

 

2

Ühiskonnaõpetus

 

 

2

2

Muusika

1

1

1

3

Kunst

1

1

1

3

Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõp.   

2

2

1

5

Kehaline kasvatus

2

2

2

6

Kohustuslikud ained kokku

28

31

31

 

Valikained

 

Usundiõpetus

 

 

1/

 

Karjääriõpetus

 

 

/1

 

Eesti keel

 

1/

 

 

Matemaatika

 

/1

 

 

Uurimistöö/praktiline töö

1

 

 

 

Bioloogia

 1/

 

 

 

Geograafia

 /1

 

 

 

Valikained kokku

2

1

1

 

Kokku

30

32

32

 

RÕK-s lubatud

30

32

32

 

Sa oled siin: Avaleht Kooli õppekava Põhikooli jaotusplaan