Meie kool

Tallinna Lilleküla Gümnaasium on omanäoline, modernne ja turvaline õppeasutus, mis võimaldab hariduse omandamist ning õpilaste võimetekohast arengut nii põhikoolis kui gümnaasiumis.
 
Kooli  tunnuslause on "Teadmiste toel tegusaks".
Meie eesmärgiks on vaimsus, haritus ja eetilisus.
 
Koolis on selle loomisest peale pööratud suurt tähelepanu loodusteaduste õpetamisele (bioloogiakallakuga klassid, valikained, projektid, õppekäigud jne).
 
Teiseks kooli tunnuseks on olnud informaatika. Viimastel aastatel oleme olnud IKT valdkonnas eeskujuks paljudele koolidele Eestis ja jaganud kogemusi ka välismaa koolidele. Koolis on olemas kõik kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid (mobiilsed arvutiklassid, interaktiivsed tahvlid, andmekogurid,  meediavahendid, digitaalne ilmajaam jne). Uusi infotehnoloogilisi võimalusi tundide läbiviimisel tutvustab haridustehnoloog ajaveebis.
 
Eelnevast lähtudes on gümnaasiumiastmes praegu 3 õppesuunda:
  • reaal-majandus,
  • humanitaar-meedia ja
  • loodusteadused ja rekreatsioonikorraldus.
Nooremas kooliastmes tegutsevad spordi- ja inglise keele klassid. Vanemate soovil töötab pikapäevarühm.
 
Huvijuhi ja õpilasesinduse eestvedamisel on koolis hästi organiseeritud ja mitmekesine tunniväline tegevus, millega saab lähemalt tutvuda 11. klasside meedia ajaveebi lugedes.
 
Koolis on väga head tingimused sportimiseks: suur ja kaasaegne võimla, aeroobikasaal, jõusaal, staadion ja pallimänguväljakud. Kooli spordiuudiseid saab lugeda spordi ajaveebist.
 
kool
Sa oled siin: Avaleht Kool Tänapäev