Pikapäevarühm

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „ Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ § 4 lg 3 on pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu 1 euro.

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab 1. klassi õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele. Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on vanema avaldus ja leping. Avalduse ja lepingu leiab kooli kodulehelt.
 
Lepingu sõlmimise viimane kuupäev on 5. september 2018. Pikapäevarühma ühe tunni (60 min) õppetasu on 1 euro.
 
Avame ühe rühma suurusega 25 last. 1. klassi õpilastele mõeldud pikapäevarühm töötab kell 11.45 – 15.45.
 
1. klasside õpilaste pikapäevarühma päevaplaan
 
11.45 - 12.00 Kogunemine pikapäevarühma klassi
esmaspäev ruum 143
teisipäev - reede ruum 143
12.00 - 12.45 Tegevused värskes õhus (sõltuvalt ilmast), vaba aeg
12.45 - 13.45 Õppetöö pikapäevarühmas
14.00 - 14.20 Lõuna
14.20 - 15.45 Mängud, erinevad tegevused (ruum 052)
 
Pikapäevarühma meelespea
  • Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja esitada vanema kirjalik avaldus ja sõlmida leping.
  • Tundide lõppedes tuleb laps pikapäevarühma ja registreerub (ütleb nime ja klassi).
  • Kui laps läheb tualetti, puhvetisse või hakkab koju minema, teavitab ta sellest kindlasti pikapäeva õpetajat.
  • Pikapäevarühmas kehtib oma päevakava, mis näeb ette puhkuse ja õues viibimise aja, õppimise aja, trennides/huviringides viibimise aja ning ühised toitlustamise ajad.
  • Soovituslik on lastel pikapäevarühma kaasa võtta vahetusriided õues viibimiseks (vastavalt ilmale).
  • Lapsed võivad pikapäevarühma kaasa võtta oma mänguasju või mänge (kool kaasatoodud mänguasjade eest ei vastuta).
  • Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma õpetajale.
  • Kooli territooriumilt lahkumine pikas päevas viibimise ajal on rangelt keelatud.
  • Pikapäevarühm lõpeb kell 15.45. Selleks ajaks peavad kõik lapsed olema koolimajast lahkunud.
  • Vanem tuleb oma lapsele järele pikapäevarühma, juhul kui ei ole muud eelnevat omavahelist kokkulepet. Kui vanem ei saa tulla lapsele järele koolimajja, siis palun selle kohta teha märge lapse päevikusse.
Sa oled siin: Avaleht Tugiteenused Pikapäevarühm