Abituriendid kaitsesid edukalt uurimistöid

Teisipäeval, 16. jaanuaril kaitsesid abituriendid edukalt oma uurimistöid – hinneteks olid ainult neljad ja viied.
 
1. järgu diplomi sai 26 õpilast. Maksimumpunktidega, s.o 100 punktiga 100st hinnati kaheksa uurimistööd: Sander Kuke, Oskar Vilo ja Henry Veetamme õpilasfirma „Laps kooli”, Triin Pihlapsoni praktiline töö „Minigobeläänide kudumine”, Jaana Persidski praktiline töö „Tantsulavastuse "Think Outside Of the Socks" loomine ja avalik esitamine”, Krisleen Kahri praktiline töö ”Hardangertikandis valmistatud padjakate”, Emily Joy Krohni praktiline töö ”Internetipõhine harjutustik lause kirjavahemärkide õppimiseks”, Kevin Thomas Sarapuu uurimus ”Keskaja kujutamine Hollywoodi filmides ja seriaalides. Tegelik lugu või fiktsioon?”, Dariya Korenbliti uurimistöö „Erinevad õpistiilid Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 3. klassides” ja Evelyn Hammerbecki „Seoseid Eesti ja Venemaa merekultuuris”.
 
Sel aastal oli uurimistööde hulgas tavalisest rohkem praktilisi töid. Oli väga edukas õpilasfirma “Laps kooli”, mis mobiiliäpi kaudu võimaldab ühte kooli või piirkonda lapsi kooli viivatel lapsevanematel kokku leppida, kes mis päeval lapsed oma autoga kooli viib. Õpilasfirma jätkab tegevust juba tavalise firmana.

Praktilise tööna valmis erinevate õppeainete õppevahendeid ja mänge, nagu näiteks Taavi Tensingu vahetundide sisustamiseks kasutatavad mängud, Patric Tiigi inimeseõpetuse töölehed 5. klassile, Emily Joy Krohni internetipõhine harjutustik lause kirjavahemärkide õppimiseks ja Rahel Allikase bioloogiaalane lauamäng 7. klassile.
 
Esmakordselt oli uurimistööde hulgas mitu kunstiteemalist praktilist tööd: Anet Lukase maalinäitus, mis oli külastatav MÄSU galeriis ja enne kaitsmist ka kooli 2. korrusel, Jennifer Viira ”Vitraaži valmistamine Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi raamatukogule”, Rainer Kont-Kontsoni fotoreportaaž ”Sügise tulek” ja Triin Pihlapsoni ”Minigobeläänide kudumine”.

Uudsed olid ka Kaidi Kaldase põnevusfilm “Matmine”  ja Jaana Persidski „Tantsulavastus "Think Outside Of the Socks"".
 
Kuldnokk
 
Jennifer Viira praktilise tööna valminud vitraaž kooli raamatukogule.
(Autori foto)

Peaminister andis gümnaasiumile ühiskonnaõpetuse tunni

Teisipäeval, 9. jaanuaril andis hommiku esimese tunni meie gümnaasiumi õpilastele Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Tunni alguses meenutas peaminister, et peale põhikooli kandideeris ta meie gümnaasiumi, tollal 3. Keskkooli 10. klassi ja osutus ka vastuvõetuks, aga otsustas siiski Nõmme gümnaasiumi kasuks.
 
Jüri Ratase antud ühiskonnaõpetuse tunni teemaks oli kodanikuühiskond ja see, kas õpilased mõtlevad oma riigist kui minu Eestist või meie Eestist. Peaminister selgitas, et kolmandal sektoril on suur roll äri- ja riikliku sektori tasakaalustamisel ja seetõttu on riigis vaja aktiivset kodanikuühiskonda.
 
Esialgu leiti näiteid kodanikualgatusest kogu riigist, siis uuris peaminister õpilastelt, kui palju nad oma koolis tegelevad vabatahtliku tegevusega, mida õpilased on teinud ja kavatsevad pärast kooli lõpetamist teha oma kooli heaks. Näiteks huvitus ta, kas 12. klassi abituriendid on tundnud hiljem huvi selle 1. klassi lapse vastu, kelle nad oma käekõrval 1. septembril aktusele viisid. Elevust tekitas küsimus, kas nad on näiteks keemia kontrolltöö järel tänanud õpetajat huvitava kontrolltöö eest või teinud sama mõne ainetunni järel.
 
Õpilased arvasid, et tund oli hea, sest tekitas neis mõtteid. Neile meeldis, et Jüri Ratas põhjendas hästi oma väiteid ja suhtles kuulajatega, mitte ei pidanud loengut.
 
 
Ratas
 
Foto: Marje Nurk

Neljandad klassid korraldasid jõululaada

Esmaspäeval, 18.detsembril peeti koolis jõululaata, mille korraldasid neljandad klassid oma klassijuhatajate Maie Lepiku, Helje Puki, Kaarin Kaevali ja Kristiina Remmeli abiga.
 
Müüjaid oli kokku 36, peamiselt algklasside lapsed, aga ka mõni 5. klassi õpilane. Ostjad olid oodatud kõikidest klassidest.
 
Mööda esimese korruse pikka koridori läks pikk rida müügilaudu. Nagu laadale kohane, oli melu suur ning huvilisi palju. Kõige enam oli müügil head ja veel paremat magusat, samuti sai soetada põnevat jõuluteemalist käsitööd. Kõige paremini läksid kaubaks muffinid ja muud magusad küpsetised.
 
 
Joululaat2017
 
Foto: Kristiina Remmel

2. klasside jõulupeol esineti nii näidendi, tantsu kui plokkflöödimänguga

18. detsembril, esmaspäeval pidasid 2. klassid jõulupidu, kuhu ootamatult saabus ka jõuluvana. Õpilased olid jõuluvana tulekuks õnneks hästi ette valmistunud - iga klass rõõmustas jõuluvana oma etteastega.
 
2.a klass esitas tantsu „Tabatinna“.
 
2.b klass oli laval Jõulunäidendiga“, mis rääkis sellest, kuidas lapsed läksid seiklema, et leida jõuluvana, kellele oma soovid edasi anda. 

2.c klass esitas inglisekeelse näidendi „Christmas Eve“, mis oli lugu sellest, kuidas saabus jõuluõhtu ja jõuluvana. 

2.d klassi lapsed esitasid koos plokkflöötidel kolm pala.

Etteastete vahepeal lauldi muusikaõpetaja õpetaja Kristiine Mõttuse juhatusel koos jõululaule.
 
joulupidu2017
 
2.c klassi lapsed jõulukinkidega.
Foto: Tiina Stamm 

10. klasside ühistunnis käis filmiprodutsent Katrin Kissa

13. detsembril vestles 10. klasside ühistunnis õpilastega filmiprodutsent Katrin Kissa erinevatel filmimaailma teemadel.
 
Vestlusringi juhtisid õpilased Anastasia Kralla ja Stiina-Maret Segasaar, kirjanduse õpetaja Irene Artma sai osalejana esitada oma küsimusi.
 
Vestlusringis oli juttu muidugi sel aastal linastunud Rainer Sarneti filmist „November”, mille produtsent Katrin Kissa oli.
 
Katrin Kissa rääkis ka oma elust. Tund inspireeris paljusid uskuma, et edu on eelkõige enda teha.
 
„Mind köitis mõte, et pole vahet, kus sünnitakse, kui tuleviku nimel vaeva nähakse. Katrin Kissa sündis väikeses alevikus Viljandimaal, tänaseks on ta rahvusvaheliselt tunnustatud produtsent,” sõnastas oma muljed kohtumise kohta õpilane Janette-Johanna Lambot.
 
 
katrin kissa
 
Katrin Kissa 10. klassi õpilastega.
Foto: Irene Artma
Sa oled siin: Avaleht