Maikuine projektipäev pakkus erinevaid tegevusi

Kevadiselt ilusal kolmapäeval, 22. mail oli koolis taas teistmoodi koolipäev, kus tavalisi koolitunde ei toimunud ja õpiti klasside kaupa kas looduses, vanalinnas või Kadriorus, kuskil muuseumis või tegeldi arvutiklassis virtuaalmaailma loomisega. Alljärgnevalt mõned näited projektipäeva tegevustest.
 
1.b klass veetis päeva Kadrioru pargis, kus töötati rühmades. Päeva aitasid läbi viia lastevanemad. Iga tiim käis Kadriorus ringi, käes kaart läbitavate punktidega ning küsimustega iga punkti kohta. Läbi said käidud kõik Kadrioru olulised kohad - tiigiäärne, loss ja lilleaed, lastepark, päikesekell, kontserdiväljak, Peetri maja ning Jaapani aed.
 
Kokkulepitud kellaajal said kõik tiimid taas kokku ning enne kooli tagasi suundumist pidasid kõik kohapeal ka väikse pikniku. Oli vahva ja meeleolukas päev.
 
 
 Kevadinepr2019.14
 
Foto: Kristiina Remmel
 
1.c klass käis koos klassijuhataja Maie Lepikuga Kadrioru kunstimuuseumis, kus osales muuseumitunnis "Kunstiga kiusamise vastu". Kunstimuuseumi maale analüüsides ja maalidel kohatud tegelastele nõu andes said lastest kiusamisvastased eksperdid, kes oskavad edaspidi kiusuolukordi paremini märgata ka väljaspool klassiruumi. Tunni lõpus valmis klassi kiusamisvastane leping, millele kõik allkirja andsid.
 
 
Kevadinepr2019.6
 
Foto: Maie Lepik
 
2.b klass käis projektipäeval Löwenruh pargis. Ilm oli erakordselt soe ja päikseline.
Rühmatööna tehti fotosid loodusest, looduslikust materjalist tehtud lõvi peast ja kooli logost, taimedest ja lindudest, mänguväljakust koos seal tegutsevate superkangelastega ning tegelastest laste enda koostatud raamatule „Lõvi legend“. Pärast rühmaülesannete täitmist jäi aega pargis mängimiseks ning vabal teemal fotode tegemiseks. Kõikidest rühmatöödest kokku valmib ka väike ülevaatlik näitus.
  
Kevadinepr2019.12
 
Fotol on raamatu „Lõvi legend“ fotograaf ja autor Arabella Hannilo (paremal) koos raamatu kaasautorite ja fotoillustratsioonide tegelastega.
Foto: Anniki Hannilo

2. c klass käis Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis muuseumitunnis „Savikohvik”, kus lapsed said tutvuda näituse keraamika väljapanekuga ning ka ise savist voolida. Kuna näituse väljapanekul oli mitmeid savist puu- ja juurvilju, siis valmisid ka lastel endil savist viljad. „Näitus oli tore ja meeldejääv, kuid 2. klassile tundus raske nii pikalt kuulata,” arvas klassijuhataja Merilin Kruuspan.
 
Kevadinepr2019.8
 
Foto: Merilin Kruuspan
 
3.a klass käis Pääsküla rabas. Pildil naudivad lapsed loodust.
 
Kevadinepr2019.7
 
Foto: Marju Tilk 
 
 
5. klasside õpilased harjutasid tiimitööd, olid loovad ja õppisid valmistama lihtsat animatsiooni. Ülesandeks oli, mõeldes suvisele tantsu- ja laulupeole, luua gif teemal "Läheme peole". Gif on lihtne animatsioon, kus rida fotosid pannakse kindlas järjekorras vahetuma nii, et tekiks liikumisefekt. Lisaks peab pildi seeria algama ja lõppema sama kaadriga.
Mitte iga koostöö ei laabunud tõrgeteta, kuid lõpuks jõudsid kõik töörühmad toredate klippideni.
 
 
Seitsmendikud seiklesid Kadriorus. Iga rühm sai kuus mõistatust, mille lahendamine viis teatud punktini Kadriorus. Leitud monumendi, majakese, lillepeenra, muuseumi või muu vaatamisväärsuse juures tuli teha selfi ning otsida internetist objekti kohta lisateavet. Rühm nr 2 pidi lõpuks leidma Eesti ärkamisaja suurkuju, kelleks osutus F. R. Kreutzwald. Rõõmsalt tehti viimane pilt ja meenutati sel kevadel loetud "Kalevipoega".
 
”Projektipäeval saime teada palju uut Eesti suurkujude kohta ning õppisime paremini kaarti lugema. Küsisime töö käigus abi infoleti töötajatelt ja nad olid väga abistavad. Meile kõigile meeldis tänane projektipäev,” arvas õpilane Henri Nõulik.
 
Kevadinepr2019.11
 
Foto: Henri Nõulik
 
8. klassid rakendasid Harku loodusrajal loodusainetes õpitud teadmisi praktilistes tegevustes. Tuli kaardi järgi orienteeruda ja leida üles kontrollpunktid, kus ootamas õpetajad oma valdkonna ülesannetega. Nii tuli õpilastel mõõta nõlva kõrgust ja kallet, määrata asimuuti ja joonistada silmamõõduline plaan, mõõta UV kiirgust ja puu kõrgust, määrata kellaaega Päikese abil, mõõta vee voolukiirust ja määrata vee pH tase, püüda veeloomi ja neid ära tunda jne. Ilm oli suurepärane ja kõik kaheksandikud olid väga tublid, tegutsesid huvi ja innuga, purustati ka varasemad raja läbimise kiirusrekordid. Kiitus kõigi looduainete õpetajate poolt!
 
Kevadinepr2019.9
 
 
Kevadinepr2019.10
 
Piltidel on 8.b klassi õpilased. Esimesel pildil on Laura Rebane ja Hanna- Liisa Võhandu joonistamas plaani ja teisel Hans Harald Peep, Märt Pärnaste, Karl Salusaar, Ralf Miikael Meier ja Niharlspraveen Ananthan lahendamas viimaseid ülesandeid raja lõpppunktis.
Fotod: Kaire Mäe

Projektipäev 9. klassidele viis nad koos kehalise kasvatuse õpetajate Meelis Rumi, Sirje Volmeri ja Pirgit Purjuga avastama Paljassaare hoiuala. Alguses saadi õpetajatelt veidi teadmisi hoiuala kohta. Siis läbiti päikseline matkarada. Teele jäid mitmed vaatamist vajavad kohad ja piknik. Kokku sai matkatud 8,9 km.
 
Kevadpr2019.1
 
 
Kevadpr2019.2
 
Fotod: Meelis Rum

10. klassid seiklesid rühmadeks jagatuna vanalinnas keskaja ja Indrek Hargla jälgedes. Eesmärgiks oli õppida tundma oma kodulinna vaatamisväärsusi ja olla võimeline ise ekskursiooni korraldama. „Meie rühm ronis ka Oleviste kiriku torni ja Toomkiriku tornis rääkis Jochen Komp kiriku ajaloost ja ehitamisest,” kirjutas õpetaja Irene Artma.
 
Kevadpr2019.4
 
 
Kevadpr2019.3
 
Fotod:  Irene Artma
 

Meie mudilas- ja lastekoor laulsid end laulupeole

Nii meie kooli mudilaskoor kui lastekoor esinesid ettelaulmisel hästi ja osalevad sellel suvel juubelilaulupeol. Mudilaskoori juhatab Kristiine Mõttus ja lastekoori Reilika Krims.
 
Kristiine Mõttus iseloomustab oma koori nii: „Mudilaskooris laulab kokku sel aastal 70 mudilast 1.- 4. klassini. Proove teeme neli korda nädalas ning põhiliselt esinetakse oma koolis. Suur soov oli pääseda ka laulukaare alla. Harjutati usinalt ning ettelaulmine läks väga kenasti. Suurele peole laulis end 49 laululast. Kõige rohkem meeldivad lastele rõõmsad ja särtsakad laulud.
 
Meie koor on justkui suur sõpruskond, kus peale laululusti ja tõsise harjutamise arutame tähtsaid maailmaasju, vajadusel lohutame mures, maiustame ning esinemiste vahele räägime naljajutte. Meil on maailma kõige toredam mudilaskoor!”
 
Reilika Krims kirjutab oma lkoori kohta nii: „Lastekoor sai väga kiita ettelalulmistel ja meid hinnati 10 palli süsteemis 8.9 punktiga. See on ühe tavakooli koori kohta väga hea tulemus.
 
Peab tõdema, et harjutamisprotsess oli pingeline ja töine, sest laulud olid keerulised, aga seekord väga südamlikud ja ilusad. Proovides olid lapsed väga tublid. Väga kiidan neid laululapsi, kes tulid mudilaskoorist ja pidid kohe endid tõestama võrdväärsete lastekoori lauljatena. Seekord on meie koor eriti suur, meid on lastekooris lausa 38. Alustas 42, aga ikka on nii, et kõik ei jõua finišisse. Meie ridades laulab seekord ka kolm noormeest, mis on eriti vahva.
 
Minu kui dirigendi lemmik on P. Uusbergi „Igaviku tuules“. Jään pidu väga ootama, sest kujutan juba ette, kui võimas, ilus ja uhke see laul laulupeol olema saab.

Kohtume juubelipeol „Minu arm"!"
 
Lastekoor2019
 
Lastekoor 2. mail enne ettelaulmist Vene Kultuurikeskuses.
Foto: Reilika Krims

Spelling Bee võistlus oli tasavägine

Neljapäeval, 9. mail võistlesid põhikooli õpilased koolisisesel inglise keele ainevõistlusel Spelling Bee, mis on häälimisvõistlus, kus tuleb tähthaaval ütelda, kuidas sõna kirjutatakse. Võistluse viisid läbi inglise keele õpetajad Irma Bluds ja Marelle Padu.
 
Eelneva kuu jooksul viidi klassides läbi klassisisesed võistlused, milles selgitati välja parimad n-ö „spellijad” (Spellers), kes said oma inglise keele gruppi esindada koolisisesel võistlusel. Võistlus toimus eraldi kahes vanuserühmas. Teise tunni ajal võistlesid 5.- 6. klassi õpilased, osavõtjaid oli kokku 21. Kolmanda tunni ajal näitasid oma inglise keele kirjaoskust 7.- 9. klassi õpilased, keda oli võistlustules samuti 21. Võistlus kujunes üsna pinevaks, eriti 7.- 9. klassi õpilaste vahel, kus lõpuks läks 1. ja 2. koht lausa jagamisele.
 
Parimad „spellijad” 5.- 6. klassides:
• Marie-Luisa Kurm (5.d)
• Kristofer Kuusik (6.a)
• Annabel Kruuspan (6.c)
 
Parimad „spellijad” 7.- 9. klassides:
1.- 2. Grete Luide (7.a) ja Mirjam Kokk (7.c)
• Lenna Lemmik (7.c)
 
Tore, et nii palju õpilasi võttis ainevõistluse väljakutse vastu.
Täname kõiki osa võtnud õpilasi ning õpetajaid, kes õpilasi ette valmistasid.

ÕF Sunbull võistleb parima õpilasfirma tiitlile. Hääleta!

Meie kooli õpilasfirma Sunbull pääses SA Junior Achievement Eesti poolt korraldatud võistlusel "Eesti parim õpilasfirma 2019" finaali.
 
Õpilasfirma Sunbull liikmed on Joonas Kästik (11.a), Silver Pruuli (11.b), Niharlsan Ananthan (11.b), neljas liige Peeter-Klaus Laur ei õpi meie koolis. Noormeeste juhendaja on õpetaja Lagle Matto. Sunbull toodab mobiili laadimisaluseid ning interaktiivseid malelaudu.
 
Sel aastal võistlevad parima õpilasfirma tiitlile 24 õpilasfirmat 14 koolist üle Eesti. Kokku on üle 400 õpilasfirma.
 
Õpilasfirmade tooted ulatuvad pulga otsas kohukestest ja vetikamaiustustest kuni nahast disankäekottide, juuksevahade ja elektroonilise maleni. Kogu tootevalikuga saab tutvuda ning oma lemmiku poolt hääletada kuni 9. maini kella 12ni SIIN: https://vurr.ee/invest2019! Kasuta seda võimalust ja hääleta!

Kutsume kõiki jälgima võistluse Eesti parim õpilasfirma 2019 otseülekannet kell 11.30-14.00 9. mail www.uudised.tv3.ee

Võistluse ajakava
 
8. mai 16.00-19.00
Stendivoor Solaris Keskuses Tallinnas – tule tutvuma parimate õpilasfirmadega, võimalus osta ägedaid tooteid.
 
9. mai 8.30-17.30
8.30 – 10.30 Avamine ja stendivooru kokkuvõte
11.15 – 14.15 Lavaesinemised
15.30 – 17.30 Auhinnagala
 
Lavaesinemised on avatud ka publikule neljapäeval kell 11.30-14.00 KUMU auditooriumis.

Risto Saar sai Känguru võistlusel 4. koha

Matemaatikavõistlusel Känguru sai meie kooli 6.a klassi õpilane Risto Saar benjamini vanuserühmas 5205 võistleja hulgas 4. koha. Risto Saare õpetaja on Vilve Lepik.
 
Känguru on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini, kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min.
 
Eestis osales sellel aastal Känguru võistlusel 6179 pre-ekolieri (1.-2.klass), 6512 ekolieri (3.- 4.klass), 5205 benjamini ( 5.-6.klass), 3849 kadetti (7.-8.klass), 2527 juuniori (9.-10.klass) ja 1204 studenti (11.-12.klass).
 
Meie koolist osales kokku 88 õpilast. 
 
Risto
 
Ristol (pildil) tuli lahendada 30 ülesannet. Iga ülesande juures on viis vastusevarianti, millest üks on õige. Proovi, kas oskaksid lahendada! Ülesanded on võetud Känguru võistluse kodulehelt.
 
Kanguru.ylesanded
 
Fotod: Vilve Lepik 
Sa oled siin: Avaleht