Maire Kohan
HEV koordinaator
E-post: maire.kohan@lillekyla.edu.ee
Telefon: 5450 2723

Kai Pertel
Koolipsühholoog
E-post: kai.pertel@lillekyla.edu.ee
Telefon: 5886 3961

Hille Kasenurm
Logopeed/õpiabirühma õpetaja
E-post: hille.kasenurm@lillekyla.edu.ee

Kadri Lepik 
Sotsiaalpedagoog
E-post: kadri.lepik@lillekyla.edu.ee
Telefon: 5194 2872

Helje Pukk
E2 õpetaja
E-post: helje.pukk@lillekyla.edu.ee

Merje Hendrikson
E2 õpetaja
E-post: merje.hendrikson@lillekyla.edu.ee